บริษัท
สหมงคลฟิล์ม
อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด
บริษัทธุรกิจภาพยนตร์ชั้นแนวหน้าของประเทศไทย ได้ตอกย้ำ ความเป็นผู้นำสื่อบันเทิงไทย โดยเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2551 ได้ก่อตั้ง
บริษัท
ไทย
มงคล
มัลติมีเดีย
จำกัด
ขึ้น และได้ดำเนินเปิดระบบสัญญาณดาวเทียมC-BANDและผลิตรายการ เคเบิลทีวี ผ่านระบบดาวเทียม ภายใต้ชื่อว่า ?
มงคล
แชนแนล
?(MONGKOL CHANNEL) สถานีโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียมที่เกิดขึ้นจากนโยบายด้านการบริหารงาน ของคุณ
สมศักดิ์
เตชะรัตนประเสริฐ
ประธาน กรรมการ บริษัท สหมงคลฟิล์ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดที่ต้องการจะมุ่งเน้นขยายงานด้านสื่อบันเทิงไทย ให้เป็นที่รู้จัก ของนานาประเทศมากขึ้นช่องสถานีโทรทัศน์ ผ่านดาวเทียม
มงคล
แชนแนล
(MONGKOL CHANNEL)
ประกอบด้วยผู้บริหาร คือ
คุณอัครพล
เตชะรัตนประเสริฐ
ซึ่งดำรงตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัท

มัลติมีเดีย จำกัด พร้อมด้วย คุณ
คูณพสิล
จารุจินดา
ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ และ คุณ
ทศพล
ศิริวิวัฒน์
ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม
?
มงคล
แชนแนล
รูปแบบรายการของสถานี
ดาวเทียม พบว่า Content ที่เป็นที่ต้องการของผู้ชมส่วนใหญ่ คือ ภาพยนตร์ กีฬา ข่าว สารคดี และการ์ตูนและปัจจุบันพบว่าผู้บริการโทรทัศน์ดาวเทียมและเคเบิลหลายรายได้ ลักลอบนำรายการ ที่ไม่ชัดเจนเรื่องลิขสิทธิ์มาให้บริการอยู่เป็นระยะๆ จึงทำให้เกิดผลเสียต่อภาพรวมของธุรกิจนี้พอสมควร ??มงคล แชนแนล ??ถือ เป็นช่องโทรทัศน์ดาวเทียมที่มีเจตจำนงจะพัฒนาวงการนี้ให้เจริญรุดหน้า ทั้งคุณภาพของสัญญาณภาพ ??เสียง และ Content ที่ถูกต้อง และได้มาตรฐานในระดับเดียวกับ ช่องฟรีทีวี ชั้นนำของประเทศ เพื่อสร้างความสุขให้กับผู้ชมของ? ?มงคล แชนแนล ??ทุกคน ดังปณิธาน ที่เราตั้งเป็นสโลแกนของช่องว่า ?ความสุขของทุกคน มงคล แชนแนล ?